Kalite Güvence Sistemi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, evrensel standartlarda bir akademik topluluk oluşturmak amacıyla her zaman daha ileriye ulaşmak için hizmet vermektedir. Üniversitemizin kalite politikası, “Çağın gereksinimleri doğrultusunda; paydaş memnuniyetini, sürekli iyileştirmeyi, katılımcı bir yönetim modelini ilke edinerek bölgemizde alanımızın en iyi mesleki eğitim – öğretimini gerçekleştirmek, bilimsel yayın ve proje üretmek” kalite politikamızdır.

Birimimizde kalite güvence sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi için Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Değerlendirme Programı, Bologna süreci, Avrupa Standartları ve Yönergeleri (ASY/ESG), Mesleki Yeterlilik Kurumu Ulusal Meslek Standartları gerekleri temel alınmakta, çalışmalar birim Kalite Komisyonu sorumluluğunda yürütülmektedir.

BAİBÜ Kalite Güvencesi Sistemi, misyon ve vizyonu ile uyumlu stratejileri ve bu stratejileriyle ilişkili hedeflerine ulaştığının belirlenmesi amacıyla oluşturduğu mekanizmaları, değerlendirme süreçleri ve ilgili ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile bütünleşik bir yapıda tasarlanmıştır. Birim Kalite Güvencesi Sistemimiz BAİBÜ Kalite Güvencesi Sistemi ile entegre şekilde Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme ve Yönetim Kalite Güvencesi alt sistemleriyle uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve Yönetim Sistemi Kalite Güvencesi Alt Sistemleri, kurumsal performans göstergelerinin yıllık periyotlarla ölçülmesi, ölçümlerin analiz edilmesi, değerlendirilmesi, bu değerlendirmeler neticesinde alınacak önlemlerin ve/veya iyileştirme faaliyetlerinin-aksiyonların belirlenmesi, bu faaliyetlerin planlanması, izlenmesi ve alınan aksiyonların etkinliğinin tekrar gözden geçirilmesi suretiyle kurumsal çerçevede değerlendirilmektedir.

DUYURULAR

Top