Günümüz dünyasında bilgisayarın ve bilgisayar kullanımının hızla, hemen hemen her alanda yer alması, bilgisayar konusunda yetkin insan gücüne ihtiyacı artırmıştır.

Bu noktadan hareketle Bölümümüz 1997-1998 öğretim yılında Üniversitemiz, Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği Bölümü olarak açılmış, 1998-1999 öğretim yılında da ikinci öğretimi faaliyete başlamıştır. 2010-2011 öğretim yılında bölümümüzün adı Bilgisayar Teknolojileri Bölümü olarak değişmiş, bölüm bünyesinde Bilgisayar Programcılığı Programı olarak birinci ve ikinci öğretim şeklinde hizmet vermeyi sürdürmektedir.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı