BMYO Disiplin Kurulu

 


Prof.Dr. Rahmi YÜCEL

  Başkan

 

 

Öğr.Gör.İbrahim KARAGÖZ

Üye 

 

Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÇARK

Üye  

Dr. Öğr.Üyesi Hakan TUNA

Üye 

Doç.Dr. Niyazi GÜMÜŞ

Üye

 

 

Dr. Öğr.Üyesi Serdar ÇAKAN

Üye

 

DUYURULAR

Top