PEYZAJ ve SÜS BİTKİLERİ PROGRAMI

 • PEYZAJ NEDİR?
 • Peyzaj bir noktadan bakıldığında görüş çerçevesi içine girebilen doğal ve kültürel varlıkların bir arada meydana getirdikleri görünüştür. Dilimize Fransızca’dan yerleşmiştir. Böyle bakılınca, içinde yaşadığımız dünya, kaldırım taşından çocuk parkına, doğa yürüyüşü yaptığımız dere kenarına, bir müzenin bahçesindeki eserlerin yerleştirilişine, çok katlı bir binanın çevre düzenlemesine, rekreasyon alanlarından evimizin bahçesi ve rengine kadar hissettiklerimizin gördüklerimize bir yansıması anlamına gelmektedir.
 • PEYZAJ MİMARLIĞI NEDİR?
 • Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi bir araya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek disiplinidir. Dünyada yaklaşık bir yüzyıldan daha uzun süredir Peyzaj Mimarları çevreyi şekillendirmektedir. Peyzaj Mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite kampüsleri, yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları ile ilgili yer seçimi yapar, yerel ve gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Aynı zamanda ıslak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atik depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama yapar.
 • PEYZAJ TEKNİKERLİĞİ NEDİR?
 • Peyzaj teknikerleri, daha çok peyzaj projelerinin aplikasyonu, sürdürülebilirliği ve gerekli hallerde bu projelerin sayısal olarak girdisinin sağlanması için çalışan ara elemanlardır.
 • GÖREVLERİ
 • Park ve bahçe peyzajının yapılması, bakımı ve onarımı ile buralarda yetişecek süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması işlerinde peyzaj mimarının gözetiminde görev alan kişidir. GÖREVLER • Peyzaj mimarı tarafından tasarlanmış projelerin keşifi ile çizimini yapar, • Topluma açık yeşil (dinlenme) alanlar ve spor tesisleri oluşturulmasında metraj çıkarma ve fiyatlandırma hizmetleri verir, bu alanların bakım–onarım işlerinde görev alır,
 • Peyzaja yönelik inşaat faaliyetleri, süs havuzları gibi donatı elemanlarının uygulanmasını denetler,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan peyzaj çalışmalarının hakediş dosyalarını hazırlar, • Peyzaj uygulamalarında ana materyal olarak kullanılan her türlü ağaç, ağaççık, çalı, yıllık ve çok yıllık bitkilerin üretimi, günlük bakımı, zararlılarla mücadelesi ve hasat işlemleri ile satış işlemlerini yapar ya da yapılmasını sağlar,
 • Arazide yürütülen çalışmalar sırasında işçileri yönlendirir, uygulamaları takip eder ve puantaj tutar.

 

 • KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN
 • Her türlü tarımsal alet ve makineler (çim biçme makinesi, budama makası ve makineleri, çapa traktörleri, toprak tesviye aletleri vb.),
 • Her türlü teknik çizim araç-gereci (çeşitli kalemler, çeşitli kağıtlar, çizim takımları vb.), • Her türlü büro makineleri(bilgisayar, ozalit/fotokopi makinası vb.),
 • Teknik çizime yönelik bilgisayar programları.
 • MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 • Peyzaj uygulama ve süs bitkileri teknikeri olmak isteyenlerin;
 • Biyolojiye ilgili,
 • Zihinde canlandırma ve çizim yeteneği olan,
 • Şekil ve mekan ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
 • Estetik görüş sahibi,
 • Doğal yaşam, çevre ve sanata karşı ilgili,
 • Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
 • Bedence sağlıklı ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Ayrıca yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir. 

 

 • EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
 • Eğitimin süresi 2 yıldır. (4 yarıyıl)Eğitim süresince dersler teorik ve uygulama ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Bu mesleğim eğitiminde uygulama çok önemlidir. Meslek derslerinin her birinin okul süresince içerde %40 zorunlu uygulaması vardır. Ayrıca yaz aylarında 36 işgünü dış staj yaptırılır.
 • EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Peyzaj ve Süs Bitkileri” önlisans diploması verilir.
 • ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 • Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerleri belediye, araştırma merkezi, İller Bankası, tarımsal araştırma enstitüsü, fidanlık gibi kamu kuruluşları ile özel sektöre ait süs bitkisi yetiştiren sera ve fidanlıklar, inşaat veya mimarlık büroları ile peyzaj hizmetleri veren firmalarda iş bulabilirler. Meslek kendi işini kurmaya da son derece elverişlidir. Genelde çok fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından kırsal alan veya çevre düzenlemesi hizmetleri, periyodik bakım-onarım gibi hizmetleri vermek üzere büro açılabilir. Ayrıca süs bitkisi üretmek için sera veya fidanlık kurabilir. Ancak sera inşası ve fidanlık oluşturmak büro açmaya nazaran daha fazla sermaye gerektirecektir. Hızlı ve sağlıksız kentleşme, endüstriyel faaliyetlerin doğaya verdiği zarar ve tabii kaynakların azalması gibi nedenler ve bunlarla ilgili araştırmalar son yıllarda tüm dünyada doğal yaşama ve ekolojiye olan ilgiyi arttırarak “çevre koruma” kavramına dikkat çekmektedir. İnsanlar daha yeşil, daha temiz, daha estetik ve kendilerinin daha sağlıklı ve sosyal olabilecekleri ortamları tercih etmektedirler. Bu da peyzaj mimarlığından sonra ülkemiz için yeni sayılabilecek bu dalda yetişmiş elemanlara olan talebi artıracaktır. Yurtdışında geniş uygulama alanları olan bu meslekte, önümüzdeki yıllarda ülkemizin Avrupa Birliği’ne girmesinden sonra standartların eşitlenmesiyle olumlu gelişmeler beklenmektedir.

 

 • EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE
 • Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Bazı kamu kurumları ile özel işyerleri veya vakıfların sağladığı burslardan da yararlanabilirler. Ayrıca eğitim süresince kendi yetenek ve arzularına göre, mimarlık büroları ile sera ve fidanlıklarda part-time çalışarak az da olsa bir gelir elde edilebilmektedir. EĞİTİM SONRASI Kamu sektöründe işe başlayanlar 10. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar. Özel sektörde çalışanlar ise yetenek ve özelliklerine göre ücretlendirilmektedir.
 • MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME Peyzaj ve Süs Bitkileri önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. 
 • İŞ HAYATINDA İLERLEME
 • Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikerleri başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre amir, şef, şef yardımcısı vb. düzeyde sorumluluklar alabilirler. Çalışırken, beceriye bağlı olarak bilgisayar destekli tasarım programlarında, çeşitli donatı elemanlarının tasarımı ve imalatında, ihale dosyalarının oluşturulması ve hak edişlerin düzenlenmesi konularında yada çeşitli süs bitkileri ve kesme çiçek türlerinin üretimi ve ıslahı konusunda uzmanlaşma sağlanabilir. İşyerinin şekline göre şef veya kontrolör konumuna gelinebilir.

 

 • DİKEY GEÇİŞLE GEÇİLEBİLECEK DÖRT YILLIK EĞİTİM PROGRAMLARI
 • Peyzaj Mimarı
 • Ziraat Mühendisi
 • Orman Mühendisi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı