Elektronik Teknolojisi programı, sektörde ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, analitik ve akılcı düşünebilen, gelişim ve yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenmeyi özümsemiş, ulusal değerleri önemsen ve toplumsal beklentileri karşılayabilecek yeterlilikte ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Elektronik Teknolojisi programı, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu müdürlük ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Elektronik Teknolojisi programı öğrencilerini elektrik ve elektronik teknolojilerinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Bölümümüz Avrupa Birliği projelerini gerçekleştirmek ve bu projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlamayı amaçlamaktadır. Bölümün müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.

Çağdaş teknolojinin oluşmasındaki önemli sektörlerden biri olan Elektronik Teknolojisi sayısal sistemler, bilgisayar ve elektronik gibi alanları kapsamaktadır. Dünya sürekli olarak gelişmesi ve elektronik teknolojisi de sürekli kendini yenilemektedir. Elektronik ürünlerin günlük hayatta kullanılması artık kaçınılmaz bir hal almış olup bu doğrultuda elektronik ürün çeşitleri ve marka sayısı gün geçtikçe artmıştır. Elektronik ürünlerin gün geçtikçe artan önemine paralel olarak, elektroniğin günlük hayattan, sanayide kullanılmasına kadar çeşitli alanlardaki uygulamalarının olması nedeniyle, endüstriyel ve hizmet alanlarında cihazları tanıyan ve yeni gelişen teknolojileri takip edebilecek beceri ve bilgi birikimine sahip ara eleman ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle ülkemizde elektronik cihazların üretimi, üretilen cihazların tamiri ve bakımı alanlarında hizmet verecek iyi yetişmiş ara eleman gücüne olan ihtiyacı giderek artırmıştır. Bunun yanında, elektronik ürün üreten fabrikaların, bakım, imalat, ar-ge ve hizmet alanlarında, elektronik teçhizatların kullanılmasında, sanayinin birçok önemli bölümünde imalattan kontrol aşamasına kadar teknik ara elemana duyulan ihtiyacın durumu açıktır. Teknolojinin gelişmesiyle artan elektronik ürün artışı, elektronik teknolojisi konusunda eğitimli insan gücü açığını ortaya çıkarmıştır. Elektronik Teknolojisi Programı da gelişen teknolojiyi ve piyasayı takip eden sektörün teknik eleman gereksinimini konusunda yeterli bilgiye sahip, imalat teknikleri, tasarım teknikleri, malzeme seçimi gibi konuları bilen, sanayide kullanılan elektronik sistem ve donanımlarını tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen, sanayide kullanılan elektronik araç ve cihazların montaj, bakım ve onarımı konularında çalışacak ara insan gücü olarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalite ve standartta nitelikli elektronik teknikerleri yetiştirerek bu açığı kapayacağı düşünülmektedir.

 

Türk Elektrik-Elektronik Sanayinin sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, sektörün parlak geleceğine işaret etmektedir. Bu bakımdan, ülkemizin uluslararası piyasalarda yer edinebilmesi için, elektrik-elektronik sanayimizin hem ihracata dönük ürünlerinde, hem de sanayinin tüm alanları için geliştirilen teknolojilerde öncü olması bu sektörde teknik ara eleman açığını da ortaya çıkarmıştır.


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı