Elektrik ve Enerji Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz Elektrik Mühendisi ve Teknisyeni arasındaki ara insan gücü olarak tanımlanan Elektrik Teknikeri olarak mezun olmaktadırlar. Mezunlarımız endüstriyel alanda ve hizmet sektöründe projelendirilmiş sistemlerin uygulaması ve proje tasarımı yapabilecek yeterliliktedirler. Ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçlarına uygun düzeyde ve dünya ile entegre alabilen Teknik elemanların yetiştirilmesi hedefimizdir.

Bölümümüzden öğrencilerine verilen eğitim süresince analiz ve sentez yapabilme, problem çözebilme yeteneklerinin geliştirilmesi başlıca hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla öğrencilerimize kendi alanlarında en üst düzeyde bilgi ve beceri kazandırmak amacındayız.  

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu Meslek Yüksekokulu © 2018 Sayfa Başı