DUYURULAR

COVID-19 virüsü ile ülke çapında yürütülen mücadele etkinliğinin ve bütünlüğünün zaafiyete uğratılmamasına, kurum personelimizin, öğrencilerimizin öngörülemeyen risk faktörlerine açık duruma getirilmemesine, salgın tehdidinin yaygınlaşmamasına yönelik alınan tedbirler kapsamında; 2019-2020 akademik yılının bahar yarıyılında Üniversitemizin eğitim-öğretim birimlerinde okutulmakta olan teorik derslerin bilişim sistemleri aracılığıyla uzaktan öğretim metodu  ile   verilmesine ilişkin alınan   2020/67 sayılı BAİBÜ   Senato Kararı, 30   Mart 2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.

 

Pandemi    nedeniyle bulundukları ikametgâhlarında    uzaktan eğitim    sistemine erişim sağlayabilecekleri donanım ve bilişim sistemleri olanağından yoksun olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, devam  edemedikleri eğitimleri ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdir. Ortaya çıkan bu sorunun çözümüne yönelik değerlendirme  31/03/2020   tarihli     YÖK    Yürütme      Kurulu toplantısında gerçekleştirilmiş,“Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri  halinde  2019-2020 eğitim-öğretim yılı  bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” ifadesi ile karara bağlanmıştır.

 

Alınan kararın birimimizdeki uygulamasıyla ilgili izlenecek başvuru esasları, bu kapsamda yapılacak kayıt dondurma başvurusuna ilişkin formu ile işlem protokolü Müdürlüğümüzce/Dekanlığımızca belirlenerek, ilgili öğrencilerimizin bilgisine ve gereğine sunulmuştur;

 

  • Bu form, öğrenci tarafından doldurularak öğrencisi olduğu birime (fakülte, yüksekokul, MYO) e-posta, faks veya posta yoluyla ulaştırılmalıdır. Formun ilgili birime ulaşıp ulaşmadığını takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin kurumsal telefon numarasını arayarak teyit
  • Bu kapsamda yapılacak kayıt dondurma başvuruları en geç 19.06.2020 tarihine kadar

kayıtlı olduğu birime ulaşmış olmalıdır.

  • Alınan başvurular, ilgili birim görevlisi tarafından listelere geçirilecek, bekletilmeksizin ilgili yönetim kurulunda değerlendirilecek ve kayıt dondurma işlemine ilişkin nihai değerlendirmenin yer aldığı yönetim kurulu kararı, BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
  • ÖİDB birimi yetkilileri tarafından, kayıt dondurma işlemi öğrencinin bilgi yönetim sistemi

portalındaki özlük bilgileri veri tabanına işlenecek, ders kayıtları iptal edilecektir.

  • Öğrencinin kaydının dondurulduğu süreler azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.
  • Başvurusu kabul edilenlerin öğrenci numaralarının yer alacağı liste, ilgili birimin web sitesinden ilan edilecek ve süreç tamamlanacaktır.

 

Başvuru formu için tıklayınız.

 

ÖĞRENCİLER İÇİN UZAKTAN ÖĞRETİM REHBERİ

Dünya çapında yaşanan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki bütün teorik dersler ile uygulamalı derslerin teorik kısımları, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan öğretim yoluyla yürütülecektir.

Bu sürecin sorunsuz bir şekilde başlaması için öncelikle öğrencilerimiz http://bys.ibu.edu.tr sisteminde kayıtlı olan telefon numaralarını ve e-posta adreslerini güncellemelidirler. Dersleri veren öğretim elemanları sistemde kayıtlı olan bu iletişim bilgileri ile öğrencilere ulaşacaklardır.

Dersler, eş zamanlı, eş zamansız veya her iki yola da başvurularak yapılabilecek, bu karar öğretim elemanlarınca alınacaktır. Eş zamanlı ve eş zamansız dersler hakkında gerekli bilgi aşağıda verilmiştir.

 

Eş zamanlı ders nedir, ne yapmalıyım?

Eş zamanlı ders, dersi veren öğretim elemanı ile dersi alan öğrencilerin aynı anda sanal sınıf oturumlarında bir araya gelerek dersi işlemesidir. Öğrenciler, İBUZEM sisteminde kayıtlı olan güncellenmiş ders programlarını takip ederek, eş zamanlı olarak verilecek derslerini alabileceklerdir. Eş zamanlı dersler, ders programında belirtilen zamanda Google Hangouts Meet (http://meet.google.com) aracı kullanılarak yapılacaktır. Derslerin öğretim elemanları bu araca giriş yaparak öğrencilere eş zamanlı toplantı daveti göndereceklerdir. Bu davet öğretim elemanının tercihine göre mail, whatsapp ya da İBUZEM LMS gibi farklı platformlar aracılığı ile yapılabilir. Öğrencilerin eş zamanlı oturumlara Google (gmail) hesabı ile katılımları durumunda davetiyedeki linki tıklayarak doğrudan canlı oturuma katılımları mümkün olacak, farklı e-posta adresi kullanan öğrenciler için öğretim elemanının derse giriş sırasında onayı gerekecektir.

Eş zamanlı yapılan dersler, öğretim elemanı tarafından kaydedilebilmekte ve öğrencilerin ders sonrası kullanımına sunulabilmektedir. Öğretim elemanı eş zamanlı olarak yapılan toplantıda kendi ekranını paylaşarak sunu ya da farklı kaynaklardan yararlanabilecektir. Ders dışında sunmak istediği kaynakları, aşağıda eş zamansız ders başlığı altında detayları verilen İBUZEM LMS sistemi aracılığı ile sunabilecektir.

 

Eş zamansız ders nedir, ne yapmalıyım?

Eş zamansız ders, dersi veren öğretim elemanı ile dersi alan öğrencilerin aynı anda bir ortamda olma zorunluluğunun olmadığı, öğrencilerin bireysel olarak kendilerine uygun olan zamanda öğrenme ortamına girerek öğrenmelerini gerçekleştirdiği öğretim yöntemidir. Uzaktan öğretim sürecinde derslerin yürütülmesinde, öğrencilere yönelik ders materyallerinin/kaynaklarının ve eş zamansız (asenkron) ders içeriklerinin paylaşılmasında İBUZEM LMS sistemi (http://ueys.ibu.edu.tr) kullanılacaktır. LMS sistemi ile oluşturulan sanal sınıflar aracılığıyla öğretim elemanı öğrencileriyle iletişim kurabilecek, öğrencilerin öğrenmelerini organize etmelerine olanak sağlayacaktır.

Dersler tamamıyla eş zamanlı verilse dahi derslerinizle ilgili tüm duyuruları, materyalleri, etkinlikleri ve kaynakları İBUZEM LMS ile aracılığıyla takip edebileceksiniz. Bu sayede öğrencilerimiz dersin öğretim elemanı ile etkileşim halinde, dersin tüm ders yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

İBUZEM LMS aracılığıyla yapılacak tüm öğretim etkinlikleri öğretim elemanları tarafından raporlanabilir ve denetlenebilir olacaktır. Sistem üzerinde dersler ve öğrencilerin tanımlanma işlemleri hafta sonu itibariyle tamamlanmış olacaktır.

 

ADIM ADIM UZAKTAN ÖĞRETİM REHBERİ

1- Tüm öğrencilerimizin BYS sistemi üzerindeki e-posta adreslerini ve telefonlarını güncellemeleri gerekmektedir.

            Aşağıdaki Linkten Güncelleme İşlemini Nasıl Yapacağınızı İzleyebilirsiniz.

            https://www.youtube.com/watch?v=g8fr53pulmk&feature=emb_title

 

2- Öğrencilerimiz e-posta adreslerinin doğru yazıldığına, Türkçe karakter (ç, ş, ğ, ö, ü, ı) veya BÜYÜK HARF içermediğine emin olmaları gerekmektedir.

 

3- Yapılacak derslere canlı olarak telefonundan katılacak öğrencilerimiz "Hangouts Meet" uygulamasını mobil cihazlarına yüklemeleri gerekmektedir.

 

4- Ders video linklerine ve dökümanlarına ibuzem sistemi üzerinden ulaşabilirsiniz.

           

5- İBUZEM sistemine giriş yapmak için http://ueys.ibu.edu.tr adresini kullanabilir ya da İBUZEM ana sayfasından Sisteme Giriş butonuna tıklayabilirsiniz.

           

6- Sistem için kullanıcı adınız "öğrenci numaranız"dır. (Lütfen okul numarınızın başına o harfi eklemeyiniz.)

           

7- Şifreniz ise daha önce sisteme giriş yaptıysanız eski parolanızdır. Bu dönem ilk defa giriş yapacaksanız TC Kimlik numaranız parola olarak tanımlanmıştır.

           

8- Şifresini unutmuş olan öğrenciler sistem üzerindeki “Şifrenizi mi unuttunuz?” yönergesini takip ederek e-posta adresine yeni parola talebi gönderebilirler. Parolanızı güncelleyemediğiniz durumlarda İBUZEM iletişim kanallarından parolanızın sıfırlanması talebinde bulunabilirsiniz.

 

İletişim kanallarımız
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , http://ibuzem.ibu.edu.tr çevrimiçi destek

Lütfen bizimle iletişime geçerken okul numaranızı, bölümünüzü ve güvenlik sebebiyle TC Kimlik numaranızı paylaşınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, YÖK Başkanlığının COVID-19 durumu karşısında aldığı kararlar çerçevesinde önlisans, lisans ve lisansüstü teorik derslerini uzaktan öğretim yoluyla yapacak.

Bu karara binaen öğrencilerimiz Bilgi Yönetim Sistemi-BYS (http://bys.ibu.edu.tr) üzerinde kayıtlı bulunan telefon numaralarını ve e-posta adreslerini güncel tutmaları gerekmektedir. İletişim bilgilerinde değişiklik olan öğrencilerimiz acil bir şekilde Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yeni iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimizin bilgilerini güncellemeleri zorunludur.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ders programları aşağıda sunulmuştur. 

 

BANKACILIK ve SİGORTACILIK

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

İŞLETME YÖNETİMİ

TURİZM

 YENİ AÇILAN DERSLER

Page 1 of 2

DUYURULAR

Top