-->

MÜFREDAT ÇALIŞMASI

20 Temmuz 2023
Bolu Meslek Yüksekokulu programlarında okutulan ders planlarının günün şart ve ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesi amacıyla müfredat güncelleme komisyonu toplantılarına MYO Müdürü Prof. Dr. Rahmi Yücel başkanlığında devam etmektedir. Bolu MYO ders programları, dijital dönüşüm çağının gerekleri ile Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler çerçevesi doğrultusunda en son 2018 yılında güncellenmiştir. Bolu MYO öğretim elemanlarından oluşan komisyon üyeleri öncelikle kendi programları ile ilgili Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinatörlüğünde ve ilgili paydaşların katılım ve desteği ile hazırlanan Mesleki Yeterlilikler çerçevesini incelemişlerdir. Komisyon üyeleri öğrencilerin bu yeterlilikleri sağlayacakları kazanımları edinmeleri için yeni ders tekliflerinde bulunmuşlardır. Ayrıca sektörde talep edilen belge, program, eğitim ve sertifika gibi yeterliliklerin kazanımı konusunda da tekliflerde bulunmuşlardır. 
Müfredat güncelleme çalışmaları, öğretim elemanlarından oluşan komisyon toplantıları sonrasında öğrenci kalite komisyonu ve dış paydaşlar ile gerçekleştirilecek toplantılar ile devam edecektir.

DUYURULAR

Top