DÖNEM SONU SINAVLARI

12 Mayıs 2020

11.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Sağlık Bakanlığı’nın ilgi yazısındaki konuya ilişkin talebi ve salgın süreci değerlendirilmiş olup; Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüzyüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir.” 

Bu kapsamda dönem sonu sınavları İBUZEM üzerinden gerçekleşecek olup, sınav takvimi çok yakın zamanda okulumuzun web sayfasında ilan edilecektir.

DUYURULAR

Top