Uzaktan Eğitim Sistemine Erişim İmkânı Olmayan Öğrencilere Yönelik Kayıt Dondurma Başvuruları Başladı

07 Nisan 2020

COVID-19 virüsü ile ülke çapında yürütülen mücadele etkinliğinin ve bütünlüğünün zaafiyete uğratılmamasına, kurum personelimizin, öğrencilerimizin öngörülemeyen risk faktörlerine açık duruma getirilmemesine, salgın tehdidinin yaygınlaşmamasına yönelik alınan tedbirler kapsamında; 2019-2020 akademik yılının bahar yarıyılında Üniversitemizin eğitim-öğretim birimlerinde okutulmakta olan teorik derslerin bilişim sistemleri aracılığıyla uzaktan öğretim metodu  ile   verilmesine ilişkin alınan   2020/67 sayılı BAİBÜ   Senato Kararı, 30   Mart 2020 tarihinden itibaren uygulamaya alınmıştır.

 

Pandemi    nedeniyle bulundukları ikametgâhlarında    uzaktan eğitim    sistemine erişim sağlayabilecekleri donanım ve bilişim sistemleri olanağından yoksun olan öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulunarak, devam  edemedikleri eğitimleri ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesini istemişlerdir. Ortaya çıkan bu sorunun çözümüne yönelik değerlendirme  31/03/2020   tarihli     YÖK    Yürütme      Kurulu toplantısında gerçekleştirilmiş,“Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri  halinde  2019-2020 eğitim-öğretim yılı  bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına” ifadesi ile karara bağlanmıştır.

 

Alınan kararın birimimizdeki uygulamasıyla ilgili izlenecek başvuru esasları, bu kapsamda yapılacak kayıt dondurma başvurusuna ilişkin formu ile işlem protokolü Müdürlüğümüzce/Dekanlığımızca belirlenerek, ilgili öğrencilerimizin bilgisine ve gereğine sunulmuştur;

 

  • Bu form, öğrenci tarafından doldurularak öğrencisi olduğu birime (fakülte, yüksekokul, MYO) e-posta, faks veya posta yoluyla ulaştırılmalıdır. Formun ilgili birime ulaşıp ulaşmadığını takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin kurumsal telefon numarasını arayarak teyit
  • Bu kapsamda yapılacak kayıt dondurma başvuruları en geç 19.06.2020 tarihine kadar

kayıtlı olduğu birime ulaşmış olmalıdır.

  • Alınan başvurular, ilgili birim görevlisi tarafından listelere geçirilecek, bekletilmeksizin ilgili yönetim kurulunda değerlendirilecek ve kayıt dondurma işlemine ilişkin nihai değerlendirmenin yer aldığı yönetim kurulu kararı, BAİBÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
  • ÖİDB birimi yetkilileri tarafından, kayıt dondurma işlemi öğrencinin bilgi yönetim sistemi

portalındaki özlük bilgileri veri tabanına işlenecek, ders kayıtları iptal edilecektir.

  • Öğrencinin kaydının dondurulduğu süreler azami öğrenim süresinden sayılmayacaktır.
  • Başvurusu kabul edilenlerin öğrenci numaralarının yer alacağı liste, ilgili birimin web sitesinden ilan edilecek ve süreç tamamlanacaktır.

 

Başvuru formu için tıklayınız.

 

DUYURULAR

Top