Sağlık Kurumları İşletmeciliği

 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Programın Amacı: Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının amacı; iktisadi ve idari bilimler ile işletme bilgisinin yanı sıra sosyo-psikolojik hizmetler de dikkate alınarak bütüncül bir yaklaşımla sağlık kurumları işletmeciliği alanında uzmanlar yetiştirmek, dünyada yükselen sağlık turizm hizmetinin Türkiye açısından Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında önemli bir ihtiyaç olan kalitede rekabet edebilecek donanımın gerektirdiği eğitimi vermek, öğrencilere Sağlık Kurumları İşletmeciliği konusunda yeterli uygulamalarla deneyim kazandırmak ve gerekli olan sosyal güvenlik hukuku ve sağlık mevzuatı konularında bilgi birikimi kazandırmaktır.

Programa Öğrenci Kayıt Kabul Şartları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçları ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; öğrencilerimizin programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Eğitim süresince öğrencilere verilen derslerin yanı sıra ayrıca öğrencilerin 30 iş günü süreli sektöre dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Laboratuvar İmkânı: Bolu MYO 70 Mbph hızla Gölköy kampüsü üzerinde ULAKBİM metro ethernet ile internet hizmeti almaktadır. 3 adet internet bağlı bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin öğrenci epostaları ile mobil cihazları ile internete erişebilmeleri için, Edurom internet yayını yapılmaktadır.

Mezun Olunca Kazanılan Derece: Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans derecesi” almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları: Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı mezunları; kamu hastanelerinde, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca, Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınav sonuçlarına göre “İşletme”, “İşletme Yönetimi”, “Sağlık İdaresi” ve “Sağlık Yönetimi” gibi bölümlere geçiş yaparak lisans programlarına devam edebilirler.

Etkinlikler: Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı ve diğer programlarla beraber çeşitli zamanlarda Bolu İlinden veya diğer illerden sektörlerinde öne çıkan kurum ve kuruluşların yöneticileri ile çeşitli konularda okulumuzda konferanslar ve söyleşiler düzenlenmesi sureti ile sektör temsilcileri ile öğrencilerimizin buluşmaları sağlanmaktadır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında gerçekleştirilen fuar, çalıştay, kongre ve söyleşiler takip edilmekte, alandaki gelişmeler izlenmektedir.

Akademik Personel Sayısı:

1 Öğretim Görevlisi

DUYURULAR

Top