İnsan Kaynakları Yönetimi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI

Amacı: Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme doğrultusunda rekabetin büyük önem kazandığı işletmelerde ve onların İnsan Kaynakları bölümlerinde nitelikli işgörenlere olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Bu doğrultuda İnsan Kaynakları Yönetimi programının temel amaçları; İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki temel ilkeleri ve yönetim işlevleri ile taşıması gereken sorumlulukları bilen, işgücü piyasasının ve işletmelerde İnsan Kaynakları Yönetiminin özelliklerini bilen, bireysel veya grup olarak çalışma yapabilen, hukuki sorumluluklarını bilen, işletmeler açısından nitelikli işgücünün önemini bilen, mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, etkili iletişim kurabilen mezunlar yetiştirmektir.

Programa Öğrenci Kayıt Kabul Şartları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir. Tüm derslerden en az 55 (DD) notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Laboratuvar İmkânı: Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilerimizin bilgisayar ve ilgili bilgisayar destekli derslerin işlenebilmesi için 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Mezun Olunca Kazanılan Derece: Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “İnsan Kaynakları Yönetimi Ön Lisans derecesi” almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları: “İnsan Kaynakları Yönetimi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları işletmelerde idari kadrolar da yöneticiliğe yükselebilirler.

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı mezunları, iş dünyasında özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinde uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler.

Projeleri: İlgili kamu-sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri hazırlanmaktadır.

Etkinlikler: İnsan Kaynakları Yönetimi Programı ve diğer programlarla beraber çeşitli zamanlarda Bolu İlinden veya diğer illerden sektörlerinde öne çıkan kurum ve kuruluşların yöneticileri ile çeşitli konularda okulumuzda konferanslar ve söyleşiler düzenlenmesi sureti ile sektör temsilcileri ile öğrencilerimizin buluşmaları sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik derslerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla sık sık sektörel geziler düzenlenmektedir.

Akademik Personel Sayısı:

Dr. Öğr. Üyesi 1

 

DUYURULAR

Top