Hakkında

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Amacı: İşletme yönetimi programının temel amaçları; İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri ve yönetim fonksiyonlarını bilen, yönetim kademelerinin taşıması gereken sorumlulukları bilen, piyasanın ve işletmelerin özelliklerini bilen, işletmenin bütün bölümlerinde görev yapabilen, alanı ile ilgili konularda bireysel veya grup olarak çalışma yapabilen, hukuki sorumluluklarını bilen, ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları bilen, kendi adına işletme kurup çalıştırabilen, ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini bilen, mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, etkili iletişim kurabilen mezunlar yetiştirmektir.

Programa Öğrenci Kayıt Kabul Şartları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

İşletme Yönetimi Programı, TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

Laboratuvar İmkânı: Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilerimizin bilgisayar ve ilgili bilgisayar destekli derslerin işlenebilmesi için 3 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Mezun Olunca Kazanılan Derece: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler  “İşletme Yönetimi Ön Lisans derecesi ” almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları: “İşletme” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Sağlık Kurumları, İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim, Sistemleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları işletmelerde idari kadrolar da yöneticiliğe yükselebilirler.

İşletme Yönetimi Programı mezunları, iş dünyasında özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinde pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve üretim planlama bölümlerinde uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler.

Projeleri: İlgili kamu-sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri hazırlanmaktadır.

Etkinlikler: İşletme Programı ve diğer programlarla beraber çeşitli zamanlarda Bolu İlinden veya diğer illerden sektörlerinde öne çıkan kurum ve kuruluşların yöneticileri ile çeşitli konularda okulumuzda konferanslar ve söyleşiler düzenlenmesi sureti ile sektör temsilcileri ile öğrencilerimizin buluşmaları sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik derslerini pekiştirmelerini sağlamak amacıyla sık sık fabrika gezileri düzenlenmektedir.

Akademik Personel Sayısı:

Dr. Öğr. Üyesi 2

Öğr.Gör. Dr. 1

 

KOOPERATİFÇİLİK PROGRAMI

Programın Amacı: Program ilk olarak 1984-1985 öğretim yılında İşletmecilik, Muhasebe, Kooperatifçilik, Orta Kademe Yöneticilik programları şeklinde Gazi Üniversitesine bağlı olarak eğitim öğretime başlamıştır. 1992-1993 öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1984 yılında başladığı eğitim-öğretim faaliyetine Bolu Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü altında devam etmektedir.

Program, ülke kalkınması için önemli bir yeri olan, 3. sektör olarak ta adlandırılan Kooperatifçilik sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için günün şart ve gereksinimlerine uygun, ana dilde ve yabancı dilde iletişim yetkinliğine sahip, sosyal vatandaşlık farkındalığı yüksek, problem çözmede matematiksel, bilimsel model ve bilgi sistem teknolojilerini kullanabilen girişimci öğrenciler yetiştirmek gayesi ile eğitim vermektedir. Kooperatifçilik programı, Bolu MYO vizyon ve misyonuyla uyumlu şekilde, ülkede kooperatifçilik alanında ve bu alanla ilişkisi olan yan sektörlerde, kooperatif birliklerinde, eğitim öğretim kuruluşlarında, kamu kurumlarının ilgili birimlerinde ve departmanlarında, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında görev almak üzere meslek adayları yetiştirir.

Programa Öğrenci Kayıt Kabul Şartları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Kooperatifçilik Programı, TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçları ya da orta öğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedirler.

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrencilerin 30 iş günü süreli sektöre dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

Laboratuvar İmkânı: Bolu MYO 70 Mbph hızla Gölköy kampüsü üzerinde ULAKBİM metro ethernet ile internet hizmeti almaktadır. 5 adet internet bağlı bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin öğrenci epostaları ile mobil cihazları ile internete erişebilmeleri için, Edurom internet yayını yapılmaktadır.

Mezun Olunca Kazanılan Derece: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “Kooperatifçilik Ön Lisans derecesi” almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları: Kooperatifçilik programı mezunları ülkemizde faaliyet gösteren bütün tarımsal, sanayi, konut ve kredi kooperatiflerinde nitelikli eleman olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı’nda, bankalarda ve de üst birliklerde çalışabilmektedirler. Ayrıca, Kooperatifçilik programından mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınav sonuçlarına göre “İşletme”, “İktisat”, “Lojistik Yönetimi”, “Tarım Ekonomisi” gibi bölümlere geçiş yaparak lisans programlarına devam edebilirler.

Etkinlikler: Kooperatifçilik Programı ve diğer programlarla beraber çeşitli zamanlarda Bolu İlinden veya diğer illerden sektörlerinde öne çıkan kurum ve kuruluşların yöneticileri ile çeşitli konularda okulumuzda konferanslar ve söyleşiler düzenlenmesi sureti ile sektör temsilcileri ile öğrencilerimizin buluşmaları sağlanmaktadır. Kooperatifçilik alanında gerçekleştirilen fuar, çalıştay, kongre ve söyleşiler takip edilmekte, alandaki gelişmeler izlenmektedir.

Akademik Personel Sayısı:

1 Doçent, 1 Öğretim Görevlisi

DUYURULAR

Top