Hakkında

BANKACILIK ve SİGORTACILIK PROGRAMI

Amacı: Finans-Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını verirken, aynı dönem ikinci öğretim programı da açılarak öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bankacılık ve Sigortacılık programının kuruluş amacı Bankacılık ve Sigortacılık alanlarında temel kavramları bilen, Her türlü Finans ve/veya Sigorta Sektöründe çalışabilecek özgüveni yüksek, teknolojik alt yapısı gelişmiş, iletişim kabiliyetine sahip, vizyon sahibi öğrenciler mezun etmektir.

Programa Öğrenci Kayıt Kabul Şartları: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sistemi ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları TYT Puan türüne göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Süresi: Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 120 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

Laboratuvar İmkânı: Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrencilerimizin bilgisayar ve ilgili bilgisayar destekli derslerin işlenebilmesi için 3 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Mezun Olunca Kazanılan Derece: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans derecesi” almaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları: Programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Aktüerya lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Bankacılık ve/veya Sigortacılık alanında çalışma imkânına sahiptirler. SPK vb. kurumların sınavlarından başarılı olmaları durumunda alanlarında uzman olarak görev yapabilmektedirler.

Projeleri: İlgili kamu-sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri hazırlanmaktadır.

Etkinlikler: Bolu İlinden veya diğer illerden sektörlerinde öne çıkan kurum ve kuruluşların yöneticileri ile çeşitli konularda okulumuzda konferanslar ve söyleşiler düzenlenmesi sureti ile sektör temsilcileri ile öğrencilerimizin buluşmaları sağlanmaktadır.

Akademik Personel Sayısı:

Dr. Öğr. Üyesi    2

Öğr.Gör.             2

 

DUYURULAR

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14280 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00
  • Email: bmyoibu.edu.tr
Top