Misyon & Vizyon

Misyon

Günümüz dünyasının teknolojik ve sosyolojik değişimine ayak uydurmak, çağı yakalayıp, gelecek için hazır bulunmak amacıyla evrensel değerlerle birlikte milli değerleri kucaklayan ve özümseyen, çağımızın gereklerine uygun bilgi ve yeteneklere sahip, insan haklarına, çevreye ve demokrasiye saygılı, temel eğitimini almış, tercih edilen nitelikli meslek elemanları yetiştirmek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, ilişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış, Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Ana önceliğimiz sürekli değişen ve yenilenen dünyamız koşullarına ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini öngörebilen, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak bilinçli öğrenciler yetiştirmek olmakla birlikte, ilimiz ve çevresi başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite, sanayi, toplum işbirliğini ve yaratıcı faaliyetlerini ortaya çıkartan, ulusal ve uluslar arası platformda tanınan saygın ve lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

 

BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL DEĞERLERİ

Ortak Akıl ve Katılımcılık

Çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmasını sağlamak ve tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek.

Etik Değerlere Bağlılık

Okulumuz bünyesinde gerçekleştirilen kurumsal ve bireysel tüm faaliyetlerde hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere uymak.

Girişimcilik ve Yenilikçilik

Özgüveni yüksek, yeni fikirlere açık bireyler yetiştirerek katma değeri yüksek yeni ürün ve hizmetler üretmek.

Toplumsal Katkı

Eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma çıktılarıyla toplumsal kalkınmaya destek olmak.

Kurumsal Aidiyet

Çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetlerini artırarak kurumsal kültürü geliştirmek ve aidiyet duygularını güçlendirmek

DUYURULAR

Top