Misyon & Vizyon

Misyonumuz: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu;  evrensel  standartlarda eğitim  öğretim  yaparak insanlığın gelişimine  hizmet  edecek  nitelikli nesiller yetiştirmeyi, ülke  gelişimine katkıda bulunacak bilgi ve teknoloji üretmeyi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu toplumsal hizmetleri en iyi şekilde yapmayı kendine görev bilir.
 
Vizyonumuz: Faaliyette bulunduğu alanlarda evrensel ölçütlerde en iyi eğitimi veren, yerel ve ulusal ihtiyaçları dikkate alarak katma değer yaratan, girişimcilik ve yenilikçiliği ilke edinerek  bilgi ve  teknoloji üreten, araştırma geliştirme  alanında uluslararası seviyeye ulaşmış  saygın bir Meslek Yüksekokulu olmak.

BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU TEMEL DEĞERLERİ

Ortak Akıl ve Katılımcılık

Çalışanlarının bireysel özellik ve ideallerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmasını sağlamak ve tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vermek.

Etik Değerlere Bağlılık

Okulumuz bünyesinde gerçekleştirilen kurumsal ve bireysel tüm faaliyetlerde hukuksal, bilimsel ve ahlaki değerlere uymak.

Girişimcilik ve Yenilikçilik

Özgüveni yüksek, yeni fikirlere açık bireyler yetiştirerek katma değeri yüksek yeni ürün ve hizmetler üretmek.

Toplumsal Katkı

Eğitim-öğretim faaliyetleri ve araştırma çıktılarıyla toplumsal kalkınmaya destek olmak.

Kurumsal Aidiyet

Çalışanların ve öğrencilerin memnuniyetlerini artırarak kurumsal kültürü geliştirmek ve aidiyet duygularını güçlendirmek

DUYURULAR

Top