Misyon & Vizyon

 

Misyon

Günümüz dünyasının teknolojik ve sosyolojik değişimine ayak uydurmak, çağı yakalayıp, gelecek için hazır bulunmak amacıyla evrensel değerlerle birlikte milli değerleri kucaklayan ve özümseyen, çağımızın gereklerine uygun bilgi ve yeteneklere sahip, insan haklarına, çevreye ve demokrasiye saygılı, temel eğitimini almış, tercih edilen nitelikli meslek elemanları yetiştirmek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, ilişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış, Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Ana önceliğimiz sürekli değişen ve yenilenen dünyamız koşullarına ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini öngörebilen, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak bilinçli öğrenciler yetiştirmek olmakla birlikte, ilimiz ve çevresi başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite, sanayi, toplum işbirliğini ve yaratıcı faaliyetlerini ortaya çıkartan, ulusal ve uluslar arası platformda tanınan saygın ve lider bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

DUYURULAR

Top